Aquest dissabte assistim al seminari PETS (Seminaris de capacitació per presidents electes), de Santa Susanna, organitzats del districte 2202.

Una jornada acompanyada dels nostres companys de districte.

Este sábado asistimos al seminario PETS, de Santa Susanna, organizados por el distrito 2202.
Una jornada acompañada de nuestros compañeros de distrito.