Què fem?

Els rotaris planifiquem i duem a terme una gran varietat de programes humanitaris, educatius i d’intercanvi cultural que afecten la vida de moltes persones a les seves pròpies comunitats i en la comunitat mundial.

D’entre tots, destaca el Programa Polio Plus. L’any 1985 Rotary Internacional va iniciar aquest projecte per immunitzar tots els nens del món de la malaltia de la polio. Fins el 2005, s’hi ha contribuït amb 500 milions de dòlars i s’ha vacunat a 2.000 milions de nens a un total de 122 països.

Polio Plus constitueix un dels esforços humanitaris més destacables realitzats per una entitat privada. El cost total de la campanya ha estat de 1.500 milions, aportats per Rotary i pels governs de diferents països.

A tot el món hi ha més de 33.000 clubs amb més de 1.300.000 socis pertanyents a 168 països. Rotary forma part de diverses organitzacions i, entre les més prestigioses, hi ha la ONU, la UNESCO, el Consell d’Europa, l’OMS i UNICEF.

Aquestes dades i la dimensió de Rotary Internacional ha de fer-nos pensar en la responsabilitat de la gent que forma part del Rotary Club de Girona,  la seva Junta i el seu President.

Per resumir la pregunta de què fem, es pot dir que som una xarxa de voluntaris al servei de la humanitat.

Fundació Rotària

Els rotaris han movilitzat centenars de milers de persones per a vacunar a tots els nens contra aquesta temuda malaltia i mantenir fermes les activitats de vigilància, tot i els problemes que afecten a nombrosos països (infrastructures deficients, pobresa extrema, guerres civils…). Des de l’inici del programa PolioPlus al 195, han rebut la vacuna oral contra la polio més de dos mil milions de nens i, fins avui, s’ha eliminat la poliomelitis de 210 països, territoris i àrees de tot el món, i 134 han estat certificats com alliberats de polio. Fins el juny del 2009, Rotary havia invertit més de 881 milions de dòlars per a la eradicació mundial de la polio. Al 2008-2009 es van atorgar 87,8 milions de dòlars (aquesta xifra inclou els fons lliurats a través del programa de Col•laboradors de PolioPlus).

El Desafiament de Rotary per 200 milions de Dòlars constitueix la resposta de La Fundació Rotaria a les dues subvencions que arriben als 355 milions de dòlars atorgades per la Fundació Bill i Melinda Gates per a l’eradicació de la polio. Cada dòlar lliurat a PolioPlus s’aplicarà als 200 milions que s’han de recaptar fins el 30 de juny del 2012.

Les Subvencions del Programa de Salut, Nutrició i Desenvolupament Humà (3-H) financien projectes a gran escala, de dos a quatre anys de duració, amb el propòsit de millorar la salut, pal•liar la fam o promoure el desenvolupament humà. Des de la seva creació al 1978, s’han finançat 340 projectes a 78 països amb un cost proper als 87 milions de dòlars. Durant el 2008-2009 es van aprovar 16 nous projectes, amb una inversió de 3,4 milions de dòlars.

Les Subvencions Compartides proporcionen fons en quantitats equivalents a les aportades pels clubs i districtes rotaris per tal d’implementar projectes de servei internacional. Des del 1965, s’han finançat més de 30.000 projectes en 199 països a través de més de 362 milions de dòlars. Durant el 2008-2009 es van aprovar 1.560 noves subvencions per a projectes a 122 països, i els fons atrogats van ascendir a 26,8 milions de dòlars.

Les Subvencions de Districte Simplificades brinden el seu recolzament a les activitats de servei a curt termini o les obres humanitàries que realitzen els districtes rotaris a nivell local o internacional. Aquest programa es va instaurar al 2003-2004 i s’han atorgat més de 2.300 subvencions a 500 districtes a 75 països, amb un total de 35 milions de dòlars invertits. Durant el 2008-2009 es van aprovar 407 subvencions i els fons atorgats van ascendir a 7,2 milions de dòlars.

Les Subvencions per a Servei Voluntari, programa inaugurat al 2006-2007, s’atorguen per contribuir a pagar els viatges a l’exterior de rotaris qualificats i els seus cònjuges, amb l’objectiu de prestar servei a una comunitat necessitada o planejar un projecte d’implementació urgent. Fins avui s’han atorgat 596 subvencions per a viatges a 76 països amb un cost de quasi 3 milions de dòlars. Durant el 2008-2009, es van atorgar 167 subvencions per a viatjar a 52 països i els fons invertits van ascendir a 700.000 dòlars.

Beques de Rotary per la Pau Mundial. Cada any, el programa patrocina un màxim de 60 becaris per cursar estudis de mestre en un dels Centres de Rotary per a Estudis Internacionals sobre la pau i la resolució de conflictes. Des de l’inici del programa al 2002-2003, hi han participat més de 430 becaris de més de 80 països amb un cost total superior als 27 milions de dòlars. Durant el 2008-2009, van iniciar estudis en els Centres de Rotary 50 nous becaris de 33 països, assignant-se un total de 3,8 milions de dòlars en beques per al programa de dos anys; així mateix, es van assignar un total de 500.000 dòlars per a finançar els estudis que van rebre 39 becaris que van rebre el corresponent certificat del programa de diplomatura per a formació professional.

Beques de Bona Voluntat. La Fundació patrocina un dels programes de beques internacionals de major dimensió del món. Els becaris estudien en països de l’estranger on es desenvolupen com a “ambaixadors de bona voluntat” extraoficials. Des del 1947, aproximadament 40.000 becaris de més de 130 països han rebut beques amb un cost total que ascendeix a més de 517 milions de dòlars. Durant 2008-2009, 651 becaris provinents de 71 països van cursar estudis en 87 països. Els fons atorgats van ascendir a 13,2 milions de dòlars.

Les Beques de Rotary per a Professors Universitaris s’atorguen a docents per tal que dictin càtedra a països en desenvolupament durant un període d’entre 3 i 10 mesos. Des del 1985, han aportat la seva experiència a institucions d’ensenyament superior de països en desenvolupament més de 500 professors universitaris amb una inversió total de més de 5 milions de dòlars. Durant el 2008-2009, 22 professors universitaris, provinents de 6 països, van dictar càtedra a 17 països. Les beques atorgades a través del programa van ascendir a un total de 300.000 dòlars.

Intercanvi de Grups d’Estudi (IGE). Aquestes beques anuals s’atorguen a districtes rotaris agermanats per tal d’assumir el cost del viatge d’un equip de persones no rotaries que es duen a terme en diversos camps professionals. Els amfitrions rotaris organitzen un programa de quatre a sis setmanes de duració que inclou la visita a indrets d’interès professional, educatiu i cultural. Des del 1965, aproximadament 67.000 persones (14.106 equips) de 202 països i regions han participat en aquest programa, amb una inversió total de més de 105 milions de dòlars. Durant el 2008-2009, van viatjar a l’exterior 565 equips, amb un cost de 4 milions de dòlars.