Assistim a la XV Assemblea del districte 2202.
 
El Rotary Club Girona està participant en la XV Assemblea del districte 2202, que se celebra a Pamplona.
 
Treballem per potenciar programes pels joves, que són el futur de la societat, i pel medi ambient, una realitat punyent de present.

Asistimos a la XV Asamblea del distrito 2202.
 
El Rotary Club Girona está participando en la XV Asamblea del distrito 2202, que se celebra en Pamplona.
 
Trabajamos para potenciar programas para los jóvenes, que son el futuro de la sociedad, y para el medio ambiente, una realidad desgarradora de presente.