Els passats dies 17 i 18 de maig, va tenir lloc l’XI Congrés Rotary Tridistral a Torremolinos.
Els governadors dels tres districtes rotaris d’Espanya van exposar les actuacions socials i de serveis que el seu respectiu districte (2201, 2202 i 2203) ha fet aquest any.
Rotary Club de Girona, pertanyent al districte 2202, va delegar la seva presentació a Joan Gallardo, soci veterà del club.