Vam tenir l’honor de rebre una visita molt especial: els nostres estimats amics del Rotary Club Cerdanyola. Aquesta trobada va ser una oportunitat per reforçar els llaços d’amistat i col·laboració entre els nostres clubs, demostrant una vegada més l’esperit de fraternitat que ens uneix com a membres de la família rotària.

La presència del Rotary Club Cerdanyola va enriquir la nostra trobada amb una energia positiva i un intercanvi d’idees constructives. Vam tenir l’oportunitat de compartir les nostres experiències, projectes i reptes, així com explorar noves oportunitats de col·laboració que ens permetin continuar el nostre impacte positiu a les nostres respectives comunitats.

Agraïm sincerament als membres del Rotary Club Cerdanyola per la seva visita i la seva contribució a la nostra reunió setmanal.