Els passats dies 20, 21 i 22 de març es va celebrar la VIII Assemblea del Districte 2202 a Cambrils, organitzada pel Governador Electe, Sergio Aragón. Per part del nostre club van assitir-hi el President
Electe i el Secretari, Josep Mª Cantó i Joan Gallardo respectivament, així com el Past-Governador i soci del nostre club l’August Moret.