El passat dijous 23 de desembre el Rotary Club de Girona va realitzar el tradicional sopar de Nadal entre els membres del Club que va servir per desitjar unes bones festes a tots els socis. A l’acte, el president Joan Gallardo, va dedicar el següent missatge de Nadal a tots els assistents:

Ara es parla i s’escriu molt sobre com hem de situar-nos davant el fet més important que tenim: la nostra vida.

I potser sí que és interessant que cadascú de nosaltres faci un anàlisi del que ha estat la seva manera d’enfocar l’existència personal. Però, el que ara és vol deixar clar és que hem de saber viure el present, ara mateix, aquest moment.

Cada dia el nostres pensaments ens porten records (bons i dolents) i també estem contínuament pensat què farem demà, què farem la setmana vinent, al Nadal…. i ara, potser esteu pensant què fareu quan acabeu d’escoltar-me.

Viure el present, deixar per un moments el pensaments, els sentiments, la crisi, etc. i sentir simplement el batec del nostre cor: som éssers vius, que no està malament.

Molts llibres parlen de què cal ser positius, deixar de banda la rutina, la rancúnia, la crítica sistemàtica, la queixa, l’orgull i la petulància, etc. I així la nostra vida serà més agradable i també la del nostre entorn, donada l’atracció a la nostra freqüència: doncs la persona alegre sintonitza amb l’alegre, l’avorrit ho fa amb l’avorrit, el pervers amb els perversos, etc.

Bé, tota aquesta dissertació té una finalitat si l’apliquem al fet que formen part d’un Club internacional de servei, d’una idea, d’un sentit: hem de viure el present com a club que ens enriqueix, que ens ajuda a ser solidaris, a tenir bons amics.

Parar un moment de pensar en el futur i comprovar que el nostre club està viu, sentir què fem i què podem fer encara, constatar l’esforç del vostre president i la seva junta directiva, no estem pensant sempre si els anteriors presidents han estat més o menys extraordinaris, gaudir d’ara: som un gran Club, ens hi trobem bé, soms amics, sabem també fer gestes i sortides, ajudem en la mesura de les nostres possibilitats, complint fent les nostres aportacions que el Districte ens demana, sense mirar si el país destinatari, com a tal, ens agrada o no, pensant només en la pobre gent que ha tingut una desgràcia i no té culpa del sistema polític concret que els dirigeixi, etc.

Parlem i mirem amb afecte el nostre club. Si ens l’estimem i ens estimem a nosaltres mateixos, deixem per un moment el passat i no mirem el futur; visquem el moment present i ja no ens costarà fer després coses: haurem preparat el camí per a la bona amistat, al servei a la comunitat, a la solidaritat.

Faig una crida a aturar-nos un moment i comprovar que no només com a persones individuals estem vius, també ho estem com a organització, associació o club, que tot això és Rotary.

Estem vius, quina joia ! – Bona Nadal i Feliç Any Nou 2011 !