La nostra reunió setmanal celebrada cada dijous va tenir una temàtica concreta ahir.

Els membres del Rotary Club Girona ens vam ajuntar en un àpat per a parlar de tots els detalls del III Giroinfant, que se celebrarà el 17 de juny a les 20 h a l’Auditori de Girona.


Nuestra reunión semanal celebrada todos los jueves tuvo una temática concreta ayer.

Los miembros del Rotary Club Girona nos juntamos en una cena para hablar de todos los detalles del III Giroinfant, que se celebrará el 17 de junio a las 20h en el Auditori de Girona.