Retrobament especial!
Ahir vàrem celebrar al Restaurant Aurora la primera reunió presencial del Rotary Club de Girona després del confinament, en la qual vam poder comptar amb la visita d’Eva Palau com la nova directora assistencial de la Clínica Girona.
Aquest retrobament ens va servir per poder donar la benvinguda i celebrar la posada d’insígnia rotària als nous membres rotarys que s’han incorporat al nostre club al llarg dels passats mesos: Paco Gálvez (de Foie Gourmet), Jose Fernández (d’Espai Decor Home) i Carlos Viejo (de Corvigrass).


¡Reencuentro especial!
Ayer celebramos en el Restaurant Aurora la primera reunión presencial del Rotary Club de Girona después del confinamiento, donde pudimos contar con la visita de Eva Palau como la nueva directora asistencial de la Clínica Girona.
Este reencuentro nos sirvió para dar la bienvenida y celebrar la puesta de insignia rotária a los nuevos miembros rotários que se han incorporado a nuestro club a lo largo de los pasados meses: Paco Gálvez (de Foie Gourmet), Jose Fernández (d’Espai Decor Home) i Carlos Viejo (de Corvigrass).