El Rotary club de Girona, en la trobada del passat 21 d’octubre, coincidint amb la visita del Governador del Districte 2202, el senyor Pere Galbany i Vilà, va celebrar la imposició d’insígnia rotaria al senyor JOAN SAURA i VIDAL, fent de padrí de la cerimònia el president Joan Gallardo. Joan Saura, a partir d’ara, passa a ocupar la “classificació” d’Agent de la Propietat de Girona dins les professions del Rotary club de Girona.

Joan Saura i Vidal esdevé, doncs, un més dels 1.200.00o socis, homes i dones, repartits per tot el món, que es dediquen a cultivar l’amistat i compartir els objectius de servir a la humanitat, de practicar i difondre en totes les activitats normes ètiques i de promoure la bona voluntat i la pau entre els homes.

Joan Saura i Vidal és persona coneguda a Girona per la seva activitat professional i per les seves intervencions en programes radiofònics, per la seva dilatada experiència i coneixements del sector immobiliari.