El CEE Font de l’Abella comença l’11è curs escolar consecutiu del projecte d’Educació Assistida amb Gossos, que Rotary Club Girona finança.

El CEE Font de l’Abella comienza el 11 curso escolar consecutivo del proyecto de Educación Asistida con Perros, que Rotary Club Girona financia.