Celebrem el canvi de presidència del Rotary Club Cerdanyola! Ahir assistim a aquest emocionant esdeveniment en què Miquel Coma va assumir la presidència entrant, succeint el nostre estimat president sortint, Joaquin Gairin.

Durant la cerimònia, vam poder presenciar la dedicació i el compromís dels dos líders en la promoció del servei comunitari i la realització de projectes benèfics. Estem segurs que sota el lideratge de Miquel Coma, el Rotary Club continuarà deixant empremta i marcant la diferència a la nostra comunitat.


¡Celebramos el cambio de presidencia del Rotary Club Cerdanyola! Ayer asistimos a este emocionante evento en el que Miquel Coma asumió la presidencia entrante, sucediendo a nuestro querido presidente saliente, Joaquin Gairin.

Durante la ceremonia, pudimos presenciar la dedicación y el compromiso de ambos líderes en la promoción del servicio comunitario y la realización de proyectos benéficos. Estamos seguros de que bajo el liderazgo de Miquel Coma, el Rotary Club continuará dejando huella y marcando la diferencia en nuestra comunidad.