Nova entrega de mascaretes… Llesta!
El soci Marc Enric Payrà Roig juntament amb Fabrice Cabrol de l’associació RiudeClicks han ajudat a repartir mascaretes a l’Hospital Josep Trueta – ICS Girona.
Estem contents i entusiasmats de poder seguir ajudant i amb l’ajuda de tots contribuir a la carència de material sanitari.
.
Nueva entrega de mascarillas… ¡Lista!
El socio Marc Payrà junto con Fabrice Cabrol de la asociación RiudeClicks han ayudado a repartir mascarillas al Hospital Trueta – ICS Girona.
Estamos contento y entusiasmados de poder seguir ayudando y con la ayuda de todos contribuir a la carencia de material sanitario.