El Rotary Club Girona juntament amb Llagosnet han fet entrega de sistemes de neteja i higiene al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”.

L’entrega l’ha realitzat, per part del Rotary Club de Girona, Albert Suñer, com a President, Ginés Guillén com a vicepresident i secretàri tècnic; i Marc Payrà com a Delegat del governador del Rotary Club Girona; Juntament amb Sara Peces, com a gerent de Llagosnet.

La unió del club i Llagosnet ha estat per una bona causa que ha resultat en l’entrega de diferents productes d’higiene de mans i corporal i neteja de superfícies, cuines i banys.

El Rotary Club Girona junto con Llagosnet han hecho entrega de sistemas de limpieza e higiene en el Consorcio Centro de Acogida y Servicios Sociales “La Sopa“.

La entrega la ha realizado, por parte del Rotary Club de Girona, Albert Suñer, como Presidente, Ginés Guillén como vicepresidente y secretario técnico; y Marc Payrá como Delegado del gobernador del Rotary Club Girona; Junto con Sara Peces, como gerente de Llagosnet.

La unión del club y Llagosnet ha sido por una buena causa que ha resultado en la entrega de diferentes productos de higiene de manos y corporal y limpieza de superficies, cocinas y baños.