El Rotary Club Girona col·labora amb el Rotary Club del Ripollès.

Ahir el Rotary Club del Ripollès va fer entrega de la donació d’un vehicle de nou places a l’Institut d’Assistència Sanitària per al Servei de Rehabilitació Comunitària de la comarca (SRC).

Hi han col·laborat el Girotary (RC Banyoles; RC Blanes Costa Brava Sud; RC Costa Brava; RC Girona; RC Olot-Garrotxa; RC Roses Empuriabrava i RC Ripollès), la Fundació Rotària, a més de diferents associacions, comerços, empreses, entitats i ajuntaments del Ripollès.

Des de l’IAS Girona agraeixen el vehicle, que es farà servir per a l’atenció domiciliària i per als desplaçaments del programa d’oci i rehabilitació. El director de Salut Mental i la coordinadora del servei de l’IAS Girona van destacar el valor de la donació per a les persones usuàries i la van posar com a exemple del treball en xarxa en benefici de la comunitat i visibilitat de la Salut Mental

El Rotary Club Girona colabora con el Rotary Club del Ripollès.

El Rotary Club del Ripollès hizo entrega de la donación de un vehículo de nueve plazas al Instituto de Asistencia Sanitaria para el Servicio de Rehabilitación Comunitaria de la comarca (SRC).

Han colaborado el Girotary (RC Banyoles; RC Blanes Costa Brava Sur; RC Costa Brava; RC Girona; RC Olot-Garrotxa; RC Roses Empuriabrava y RC Ripollès), la Fundación Rotaria, además de diferentes asociaciones, comercios, empresas, entidades y ayuntamientos del Ripollès.

Desde el IAS Girona agradecen el vehículo, que se utilizará para la atención domiciliaria y para los desplazamientos del programa de ocio y rehabilitación. El director de Salud Mental y la coordinadora del servicio de IAS Girona destacaron el valor de la donación para las personas usuarias y la pusieron como ejemplo del trabajo en red en beneficio de la comunidad y visibilidad de la Salut Mental.