Durant la reunió setmanal del Rotary Club de Girona que es duu a terme cada dijous a l’Hotel Fornells Park, a Fornells de la Selva, es va poder gaudir de la presència del pediatre i la infermera gironins Miquel Sánchez i Amèlia Marín.

El motiu de la seva presència a la reunió va ser la presentació del seu projecte humanitari, que porten a terme cada any, a la zona de Walewale, un dels territoris de Ghana més castigats per la desnutrició i la malària.

El projecte, engegat fa tres anys, ha impulsat un centre per a infants desnodrits, el qual nodreixen cada any de material, aliments i medicaments per als necessitats. La seva tasca a la zona és passar visites, fer diagnòstics, posar vacunes i, sobretot, l’atenció a l’infant.
La problemàtica actual, comentaven, és que el centre comença a quedar obsolet, ja que estava previst per atendre uns 30 infants i, l’any 2009, el servei s’oferia a més de 65 nens. A més, el manteniment de les instal•lacions suposa una despesa de 40.000 € anuals.
És per aquest motiu que el matrimoni gironí es va dirigir a la comunitat rotària de Girona, per tal d’obtenir algun tipus d’ajuda i/o col•laboració amb la iniciativa.

Un cop plantejat el projecte, els amics rotaris van estar debatent la proposta, la qual va ser rebuda amb molta empatia i comprensió. Considerant que és un projecte molt il•lusionant i amb el qual el Rotary Club de Girona s’hi sent identificat, la perspectiva d’ajuda és bona i la il•lusió dels associats del club és palesa. Tant és així que es va acordar la donació d’una furgoneta, eina molt necessària per viatjar arreu dels poblats dins la zona d’influència, per tal de repartir el material entre aquells que més ho necessiten.

 

Una petita engruna que aporta el Rotary Club de Girona que ajudarà que el projecte segueixi tirant endavant i que pot animar a d’altres empreses a col•laborar amb aquesta iniciativa.