Una nova tanda de material arriba a la fundació El Trampolí, de Girona.
Aquest passat cap de setmana, Ginés GuillénPresident de Rotary Club de Girona, va fer entrega de joguines, calçat i roba d’abrigar per als usuaris de la fundació.

El Trampolí, a més d’oferir serveis i programes per a persones amb discapacitat psíquica, és també una empresa important que contribueix a la cultura i sostenibilitat de la Bisbal de l’Empordà i la Comarca del Baix Empordà. Tot això es porta a terme a través dels següents objectius establerts:

  • Potenciar les capacitats creatives, l’autoestima i l’autonomia de les persones amb discapacitat psíquica, estimulant el seu creixement personal i la seva integració social.
  • Oferir a les persones amb discapacitat psíquica les eines necessàries per integrar-se en la societat.
  • Cercar la superació de les seves dificultats a través d’una gran varietat d’activitats i tallers que s’adapten a les seves necessitats i capacitats (musicoteràpia, ioga, teatre, pintura, autonomia domèstica, art-teràpia, sortides culturals…).
  • Contribuir a la sensibilització de la societat per potenciar la presència del col·lectiu dins d’aquesta, donant l’oportunitat que se’ls conegui i entengui.
  • Desenvolupar iniciatives relacionades amb l’habitatge, l’àmbit laboral, cultural, d’oci i de l’entorn per potenciar la seva integració.

És un moment difícil per a tots, per això, creiem que qualsevol ajuda amb la qual puguem contribuir és necessària.

 


 

Una nueva tanda de material llega a la fundación El Trampolí, de Girona.
Este pasado fin de semana, Ginés Guillén, Presidente del Rotary Club de Girona, hizo entrega de juguetes, calzado y ropa de abrigo para los usuarios de la fundación.

El Trampolí, además de ofrecer servicios y programas para personas con discapacidad psíquica, es también una empresa importante que contribuye a la cultura y sostenibilidad de La Bisbal del Ampurdán y la Comarca del Bajo Ampurdán. Todo esto se lleva a cabo a través de los siguientes objetivos establecidos:
– Potenciar las capacidades creativas, la autoestima y la autonomía de las personas con discapacidad psíquica, estimulando su crecimiento personal y su integración social.
– Ofrecer a las personas con discapacidad psíquica las herramientas necesarias para integrarse en la sociedad.
– Buscar la superación de sus dificultades a través de una gran variedad de actividades y talleres que se adaptan a sus necesidades y capacidades (musicoterapia, yoga, teatro, pintura, autonomía doméstica, arte-terapia, salidas culturales…).
– Contribuir a la sensibilización de la sociedad para potenciar la presencia del colectivo dentro de esta, dando la oportunidad que se les conozca y entienda.
– Desarrollar iniciativas relacionadas con la vivienda, el ámbito laboral, cultural, de ocio y del medio ambiente para potenciar su integración.

Es un momento difícil para todos, por ello, creemos que cualquier ayuda con la que podamos contribuir es necesaria.