Ginés Guillén, president del Rotary Club de Girona, acompanyat dels socis Albert Suñer i Marc Payrà, han fet entrega de rams de flors a diferents centres hospitalaris de la ciutat de Girona: Hospital Santa Caterina, Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Clínica Bofill, Clínica Girona i Clínica Onyar.
Amb aquest gest el club ha volgut agrair tota la dedicació envers la situació en la qual ens trobem.
Moltes gràcies a tots i a totes!


Ginés Guillén, presidente del Rotary Club de Girona, acompañado de los socios Albert Suñer y Marc Payrá, han hecho entrega de ramos de flores en diferentes centros hospitalarios de la ciudad de Girona: Hospital Santa Caterina, Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Clínica Bofill, Clínica Girona i Clínica Onyar.
Con este gesto el club ha querido agradecer toda la dedicación para con la situación en la que nos encontramos.
¡Muchas gracias a todos y todas!