El Rotary Club de Girona i la Fundació GironaEst han signat avui un Conveni de Col·laboració per tal de becar a tres nens/es del Projecte Musica a l’Est.
Es tracta d’un model pedagògic a través de la formació musical, especialitzat en la música negra, que pretén donar formació musical a joves d’entre 7 i 12 anys del barri Girona Est amb l’objectiu de treballar valors positius de la música com a potent eina integradora .

.

El Rotary Club de Girona i la Fundació GironaEst, han firmado un acuerdo de convenio de colaboración para becar a tres niños/as del Projecte Musica a l’Est.
Se trata de un modelo pedagogico a tavés de la formación musical, especializado en la música negra, que pretende dar formación musical a jóvenes de entre 7 i 12 años del barrio de Girona Est con el objetivo de trabajar valores positivos de la música como potente herramienta integradora.