Després de la visita del 8 d’abril a PIMEC, s’ha acordat per unanimitat que el Rotary Club de Girona col·labori amb aquesta institució.

PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya.

És una organització econòmicament independent, representa un model de patronal nou que, a través del seu suport a les micro, petites i mitjanes empreses, vol fer una contribució al país, que és el seu principal paper com a agent social i econòmic de Catalunya.

Pel Club Rotary de Girona són molt importants els seus objectius humanitaris i d’ajut a empresaris amb dificultats i, és per aquest motiu, que han decidit adherir’s-hi a col·laborar.