Estem reutilitzant les mascares.
Estem totalment desprotegits.
Dani Valls, membre del Rotary Club de Girona, ha iniciat una campanya amb objectiu de canalitzar els diners de la donació per invertir-los en material sanitari i subministrar recursos a: Hospital Josep Trueta, Clínica Girona, Clinica Bofill,
Parc Hospitalari Martí i Julià – IAS (Hospital Santa Caterina).
Ara és moment de contribuir amb aquells que estan a primera línia del COVID-19 i en definitiva, és moment de ser més humà i més solidari.
Junts ho aconseguirem!
.
Estamos reutilizando las mascarillas.
Estamos totalmente desprotegidos.
Dani Valls, miembro del Rotary Club de Girona, ha iniciado una campaña con objetivo de canalizar el dinero de la donación para invertirlos en material sanitario y suministrar recursos a: Hospital Dr. Josep Trueta, Clínica Girona, Clínica Bofill, Parc Hospitalari Martí y Julià – IAS (Hospital Santa Caterina).
Ahora es momento de contribuir con aquellos que están a primera línea del COVID-19 y en definitiva, es momento de ser más humanos y más solidario.
¡Juntos lo conseguiremos!
.
gf.me/u/xxpjff