El passat dissabte dia 19 de febrer, es va celebrar una calçotada a casa que l´amic i Past-Governador August Moret i Branyas té a Sant Antoni de Calonge, dins de les activitats rotàries (trobades d’amistat).

L’acte va comptar amb la participació del dit August Moret; l’actual president Joan Gallardo; la past-presidenta Helena Vilaseca i el seu company Manel; el Vicepresident Joan Moles; el Tresorer Joan Pagès i la seva companya Carme; el Macer Carles Ribas; i el rotari Josep Escolà amb la seva companya Anna.

La calçotada va anar acompanya d’unes bones botifarres a la brasa i, per finalitzar, unes bones postres de músic. En la celebració s’hi respirava un molt bon ambient i molta harmonia.

Volem agrair a tots els que van poder venir la seva presència i animem a tots aquells que no van poder a sumar-se a les nostres iniciatives.