Recopilació de la benvinguda a les noves incorporacions al Rotary Club de Girona.