La família de Rotary Club de Girona creix!
Aquest dijous vam donar la benvinguda a dos nous socis:
  • Francesc Romanya.
  • Eva Palau.
¡La familia de Rotary Club de Girona crece!
Este jueves dimos la bienvenida a dos nuevos socios:
  • Francesc Romanya.
  • Eva Palau.