La família de Rotary Club de Girona creix!
Avui donem la benvinguda a Eduard Sadurní, de la mà del seu padrí José Fernández.
És gerent de l’empresa de jardineria Primera Planta, que segueix una filosofia de vida basada en el mètode de les 3P’s:
▪ Persones: És voluntari a l’Hospitalari Oncològic. El compromís amb els malalts de càncer permet valorar cada dia les claus del benestar.
▪ Plantes: L’harmonia de la natura aconsegueix un equilibri. És per això, que l’Eduard treballa en una jardineria orientada cap a les persones, perquè elles sentin benestar i equilibri.
▪ País: Empeny per una Catalunya lliure, on les plantes i les bones persones en siguin el factor diferenciador.

¡La familia de Rotary Club de Girona crece!
Hoy damos la bienvenida a Eduard Sadurní, de la mano de su padrino José Fernández.
Es gerente de la empresa de jardinería Primera Planta, que sigue una filosofía de vida basada en el método de las 3P s:
▪ Personas: Es voluntario al Hospitalario Oncológico. El compromiso con los enfermos de cáncer permite valorar cada día las claves del bienestar.
▪ Plantas: La armonía de la naturaleza consigue un equilibrio. Es por ello, que Eduard trabaja en una jardinería orientada hacia las personas, porque ellas sientan bienestar y equilibrio.
▪ País: Empuja por una Cataluña libre, donde las plantas y las buenas personas sean el factor diferenciador.