Entre els dies 11 i 13 de març, es va celebrar a Tarragona la IV Assemblea del Districte 2202, del Club Rotary Internacional, que va consistir en la preparació de presidents, secretaris i tresorers electes per el pròxim any rotari que s’inicia a primers de juliol d’enguany.

A l’acte hi van assistir 172 membres de la comunitat rotària i 52 acompanyants, que corresponien a 68 clubs del districte.

Entre d’altres, l’acte va comptar amb la participació del President Internacional, el senyor Julio Sorjús; el Past-Governador, senyor Fco. Benito Saiz; i el Governador Electe, el senyor José Mª Mesa; tots membres destacats de l’entorn rotari.

 

D’entre els representants de la zona de Girona, van assistir a l’acte el President Electe, Joan Gallardo; el Past-Governador, August Moret; i el responsable del comitè de projectes, Josep Escolà.