El passat divendres, vam assistir a la 1a Nit per la Salut Mental, una inoblidable trobada organitzada per la Fundació Drissa.

Aquest esdeveniment va reunir empreses i professionals compromesos amb el benestar laboral, amb l’objectiu de compartir reptes i estratègies per millorar la vida de tots els treballadors. Estem dedicats a col·laborar activament en aquests projectes que fomenten la salut mental i el benestar al lloc de treball, assegurant un futur més saludable i productiu per a tots.


El pasado viernes, asistimos a la 1a Noche por la Salud Mental, un inolvidable encuentro organizado por la Fundación Drissa.

Este evento reunió a empresas y profesionales comprometidos con el bienestar laboral, con el objetivo de compartir retos y estrategias para mejorar la vida de todos los trabajadores. Estamos dedicados a colaborar activamente en estos proyectos que fomenten la salud mental y el bienestar en el puesto de trabajo, asegurando un futuro más saludable y productivo para todos.